Saturday, November 21, 2009

PAANO MABUBUO ANG MGA GRUPO BILANG KOOPERATIBA PARA SA PRODUKSYON NG MURANG PAGKAIN?
Ikaw ang gawin nating halimbawa. Kung interesado kang kumita nang daan-libong piso kada apat na buwan kasama ang iyong mga kamag-anak at kabarkada, ipabasa mo sa kanila ang buong blog na ito. Pag-usapan ninyo ang mga prinsipyong narito at mag-isip ng higit pang mabuting mga paraan tungo sa pinaka-target nating lahat: kumita nang malakihan habang nagbibigay ng magandang trabaho sa mahihirap at tumutulong sa pagpabuti ng kalikasan.
Ang mga target nating ito ay pang-matagalan at dapat ipamana sa ating mga anak at sa susunod pang henerasyon pagka’t ang pagsugpo sa kahirapan at pagpabuti sa kalikasan ay mga walang katapusang gawain. Kung sa mga gawaing ito ay kikita ang iyong grupo nang malaki, walang duda na lahat ng inyong mga anak at apo ng inyong mga apo ay kikita rin nang higit pang malaki pagka’t ipinakita na ninyo ang mga dapat gayahin sa inyo. Marami pang ibang dahilan upang magpursigi ang iyong grupo sa mga gawaing ito:
(1) Magkakaroon ang grupo mo ng bakasyunan sa probinsya. Magiging matatag ang bonding ng grupo at mga pamilya ng miyembro at magiging masaya ang kanilang samahan.
(2) Sa pagdami ng mga KPPMP sa bansa, dadami ang mga kaibigan at kontak ng mga miyembro ng grupo. Malaking tulong ito sa trabaho at iba pang negosyo ng mga miyembro ng grupo.
(3) Kapag umabot na nang libo-libo ang mga KPMP sa buong bansa, magiging malaking puwersa politikal ito upang masugpo ang katiwalian sa gobyerno at umagos and daan-bilyong pondo ng gobyerno taun-taon sa masang entreprenor tulad ng mga KPPMP. Ito’y magagawa sa tulong ng political pressure ng kilusan ng mga KPPMP upang maipasa ang isang Batas Pautang sa Masang Entreprenor (BPME) na magpapatupad ng ganitong programa sa habang panahon.
(4) Uubligahin ng BPME ang mga umutang na grupo na magtayo ng mga pang-mundong kumpanya kasosyo ang mga banyaga. Sa ganitong paraan, ang halimbawang P100 milyong pinautang sa lokal na grupo ay dodoblehin ng banyagang kapital at ang total ay dodoblehin pa ng pautang na makinarya sa tulong ng mga kontak ng banyaga. Sa ganitong paraan, ang halimbawang P150 bilyon taunang pautang ng gobyerno ay makabubuo ng libo-libong kumpanya na higit P600 bilyon ang halaga taun-taon. Tutulong ang bilyones dolyares na kapital ng mga banyaga taun-taon upang lumikha ng milyong trabaho taunan para sa mahihirap na Pinoy. Ang grupo mo ang isa sa magpapasimula sa magandang kinabukasang ito.
Ang nabanggit na mga benepisyo ay dapat magbunsod sa iyong grupo upang gawing regular na aktibidad ang pag-recruit ng mga miyembro ng Kilusang Lakas-tao sa Negosyo. Kung ang bawa’t recruiter ay magre-recruit ng 20 o higit pa sa kanyang higit 100 kamag-anak at kakilala, mapapadali ang pagbuo ng daan-daang KPPMP. Ang milyong miyembro ng mga ito ay tiyak na susuyuin ng mga pulitiko dahil sa kanilang mga boto. Ang magiging kundisyon ng kilusan sa mga pulitiko: ipasa at ipatupad ang isang Batas Pautang sa Masang Entreprenor upang umagos ang daan-bilyong pautang sa mga KPPMP, mga unyon pang-negosyo at iba pang negosyong itinayo ng middle class at masang Pilipino.

No comments: