Saturday, November 21, 2009

ANONG URI NG MGA GRUPO ANG DAPAT BUMUO NG ATING KOOPERATIBA?
Ang ating ko-op ay kailangang maging ko-op ng mga grupong magkakamag-anak at magkakaibigan. Ang dahilan: may tiwala ang mga miyembro ng ganitong mga grupo sa isa’t isa kaya mas madali ang pagdesisyon at aksyon ng grupo. Narito ang mga posibilidad ng pagkabuo ng ganitong mga grupo:
(1) Ang magkakaibigan sa isang opisina ay kukumbinsi sa kani-kanilang mga pamilya, mga pinsan at miyembro ng angkan upang bumuo ng isang grupo. Ang target: bumuo ang grupo ng halagang P100,000 kapital sa P1,000-P20,000 kontribusyon bawa’t isa. Mag-eeleksyon ang grupo kung sino ang Treasurer na magdedeposito ng kapital sa banko habang hindi pa nabubuo ang P100,000. Kapag nabuo na, magdedesisyon ang grupo kung saang kooperatiba nila ipapasok ang naturang kapital.
(2) Ang magkakaibigan at magkakapit-puwesto sa isang palengke ay gagawa ng katulad na mga hakbang.
(3) Ang magkakatrabaho sa abroad at kanilang mga kamag-anak sa lokal ay gagawa rin ng nabanggit na mga hakbang.
(4) Ang mga opisyal at miyembro ng isang organisasyong pang-sosyal, propesyonal o pang-relihiyon ay maaring gumawa rin ng naturang mga hakbang.
(5) Ang mga driver ng pampasaherong jeep, FX, at tricycle, at kanilang mga operator ay puwede ring gumawa ng naturang mga hakbang.
(6) Kapag sumobra sa P100,000 ang kapital ng isang grupo, dapat bumuo ng mga bagong grupo na pawang magkakamag-anak lang ang miyembro. Hindi dapat sumobra sa P100,000 ang kapital kada grupo dahil 10 ektarya lang ang puwedeng ipaarkila ng ko-op bilang magiging bukid ng grupo sa probinsya. Ito’y angkop sa P5 milyon kapital ng 50 grupo at P5 milyon makinaryang pautang ng gobyerno para sa 500 ektaryang bukid ng ko-op kung saan ang lupaing-bundok ay arkilado sa gobyerno. Pag lumaki pa sa nabanggit ang proyekto, mag-aalinlangan nang ‘sumugal’ ang mga miyembro ng mga grupo.
(7) Lahat ng miyembro ng mga grupo ay dapat mag-recruit ng kani-kanilang mga katrabaho, kaibigan at kakilala upang magsisama ang mga ito sa Kilusang Lakas-tao sa Negosyo. Ang dahilan: upang dumami agad ang mga kooperatiba at makabuo ang mga ito ng puwersang pulitikal na magpapaagos ng bilyones pesos na pautang mula sa gobyerno taun-taon patungo sa mga KPPMP.


No comments: