Sunday, November 22, 2009

DAGDAG PANG KITA: DIBIDENDO MULA SA KO-OP
Bakit may dibidendo mula sa ko-op? Ang ko-op ay unti-unting magtatayo ng sumusunod na Production Sections:
(1) Meat Processing Section: Ito’y gagawa ng frozen meat cuts, German and Chinese sausages, local langgonisa, hamon, bacon, Peking duck, kikiam, meat balls, cooked, flavored and frozen meat cuts (panghalo sa instant ulam, pancit, arroz caldo at mami), etc. Ang singil sa grupong bukid na magpagawa ay ayon sa labor, depreciation, capital build-up, contingencies, at 100% mark-up. Tatanggap ang MP Section ng kuntrata sa iba pang bukid na labas sa ko-op. Sa expansion stage pagkaraan ng ilang taon, mag-eexport ang ko-op ng frozen meat cuts and flavored meats para sa chicken inasal at mga ulam, noodle ingredients, pork barbecue, kikiam, ham, bacon, Peking duck, sausages, boiled duck and quail eggs, potato chips and cubes, mga saging, mga prutas, juices and purees (pang shake), etc. sa Hong Kong, Singapore, Malaysia, at Middle East kung saan libo-libo ang Pinay maids. Dapat kunin ng ko-op ang tulong ng libo-libong Pinay maids na nagluluto para sa mayayamang pamilya sa naturang mga bansa. Magbubukas ng outlets ang mga ko-op sa naturang mga bansa kung saan bibili ang maids ng pang-ulam. Kailangang maisama sa mga ko-op ang mga kapamilya ng maids upang maengganyo ang maids na laging bumili sa outlets ng mga ko-op. Kikita rin ng malaki mula sa mga ko-op ang nasabing mga pamilya na karamiha’y hirap sa buhay.
(2) Charcoal Production Section: Sa tulong ng Post Harvest technology ng Dept. of Agriculture, gagawa ng uling ang CP Section mula sa patapong ipa ng palay at gawgaw (tanim ng mga bukid ang kamoteng kahoy) bilang ‘binder’. Ibebenta ang uling sa mga grupong may karihan bilang pampalambot ng karne, pangkulo ng sabaw o panluto ng ulam. Malaki ang matitipid ng mga karihan dahil sobrang mahal ang LPG samantalang sobrang baba ang presyo ng uling mula sa patapong ipa at maging patapon ding tangkay ng sorghum, mais at palay.
(3) Brown Sugar Section: Ito’y gigiling ng mga tangkay ng sweet sorghum at lulutuin ang katas at ipoproseso upang maging muscovado sugar. Ibebenta ng mga grupo ang asukal sa mga kapitbahay, kaibigan at meryendahan (para sa turon at matatamis) sa mababang halaga pero may tubo ang nagbenta.
(4) Processed Fruits Section: Expansion project ng ko-op ang PF Section. Gagawa ng health drinks, jams, pastries, fruit cocktail, tropical fruit wines at purees (pang-shake) ang planta ng ko-op. Ang dagdag na pampatamis (preservative) ay galing sa sorghum syrup ng Brown Sugar Section. Napakataas ng presyo ng processed fruits at mga alak sa lokal at export markets kaya kikita ng milyones dolyares ang ko-op mula sa PF Section.
(5) Candied Fruits and Pastries Section: Gagamit ang ko-op ng dehydrator at teknolohiya mula sa Bureau of Plant Industry upang gumawa ng candied langka, santol, kamias, sampalok, balimbing, rambutan, pinya, banana chips with honey, mango bits, dried mangoes, etc. Gagawa din ang ko-op ng pastries ayon sa recipe ng mga tradisyonal na matatamis sa bawa’t probinsya. Ang aning cacao at cocoa ng mga bukid ay magiging bahagi ng chocolate coated pastries. Sa tulong ng class na packaging, bebenta ang mga ito sa export, umpisa sa Filipino food shops na ikinalat ng mga Pinoy sa buong mundo. Milyones dolyares din ang kikitain ng ko-op mula sa CFP Section.
(6) Dairy Section: Bibilhin ng ko-op ang gatas mula sa mga bukid at gagawin itong fruity ice cream at keso. Ang keso ay ingredient ng sweets and pastries na pang-export ng ko-op. Ang ice-cream na sagana sa prutas ay sa pamilihang lokal.
Ang milyones dolyares na kikitain ng koop taunan mula sa naturang Processing Sections ay panggagalingan ng dibidendong ibabahagi ng ko-op sa mga miyembro nito. Maaring bigyan ng ko-op ng 10-20% dibidendo sa kapital ng bawa’t miyembro kada apat o anim na buwan. Kalakhang tubo ay dapat pagulungin ng ko-op para palakihin pa ang Processing Sections.

No comments: